ชื่อท่าเรือ : ท่าเทียบเรือแสงทอง


 

หมู่ 3 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
10 00 43.70 N
98 36 41.00 L

 

Picture3.jpg

 

 

นายสุวรรณ แสงทอง
ท่าเทียบเรือสินค้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
60 เมตร
5 เมตร
120 เมตร
-
-
ระนอง-เมียนมาร์