ชื่อท่าเรือ : แพมานิตย์


 

เลขที่ 88/2 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
10 00 08.17N
98 36 22.64 L

 

Picture5.jpg

 

 

นางกุลนิษฐ์ ตันกุลธร
ท่าเทียบเรือสินค้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
60 เมตร
5 เมตร
120 เมตร
-
-
ระนอง-เมียนมาร์