ชื่อท่าเรือ : ท่าเทียบเรือศุลกากร


 

เลขที่ 118/16 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
9 58 59.37 N
98 35 51.30 L

 

Picture6.jpg

 

 

หน่วยงานราชการ โดย ศุลการกร ให้ บริษัท วิี.เค.อาร์ คลับ บริหารท่าเรือ
ท่าเทียบเรือโดยสาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
45 เมตร
4 เมตร
120 เมตร
-
-
ระนอง - เกาะคู่ เมียนมาร์ และหมู่เกาะต่างๆ