ชื่อท่าเรือ : ท่าเทียบเรือ แสนสดใส


 

เลขที่ 162 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
9 59 20.38 N
98 36 07.66 L

 

b06f04e711e12d34ac7790fbb6a0ed98_Picture3.jpg

 

 

นางวีณาศิลาวงษ์ / นายศรชัย ศิลาวงษ์
ท่าเทียบเรือประมง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
60 เมตร
3 เมตร
120 เมตร
-
-
ระนอง - ทะเลอันดามัน