ชื่อท่าเรือ : ท่าเทียบเรือ ชิน อิมปอร์ต เอ็กปอร์ต (ย้งเชาว์ ๕)


 

เลขที่ 19/9 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
9 59 01.66 N
98 35 53.93 L

 

Picture7.jpg

 

 

นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์
ท่าเทียบเรือสินค้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
45 เมตร
5 เมตร
ยาว28กม.กว้าง120ม.ลึก8.0ม.
2 ลำ
-
ระนอง-เมียนมาร์