ชื่อท่าเรือ : ท่าเทียบเรือ สินพาราค้าไม้ (โกกวด)


 

เลขที่ 115/7 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
9 57 07.00 N
98 36 00.00 L

 

Picture8.jpg

 

 

นางสุขใจ ตัณโสภณ
ท่าเทียบเรือสินค้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
60 เมตร
5 เมตร
120 เมตร
3 ลำ
-
ระนอง-เมียนมาร์