ชื่อท่าเรือ : ท่าเทียบเรือ แกรนด์ อันดามัน


 

เลขที่ 9 หมู่ 5 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง 85000
ระนอง
9 58 51.75 N
98 35.51.16 L

 

Picture9.jpg

 

 

นายวิกรม อัยศิริ
ท่าเทียบเรือโดยสาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอสสื
50 เมตร
4 เมตร
120 เมตร
1 ลำ
-
ระนอง - เกาะสน เมียนมาร์ และหมู่เกาะต่างๆ