Export
Filter  Page 8 of 9    Display  of 175
ID ชื่อท่าเรือ เจ้าของท่าเทียบเรือ จังหวัด ประเภทท่าเทียบเรือ
36 แพปลา บริษัทเจดีพี จำกัด บริษัทเจดีพีจำกัด ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
35 แพปลาบุญลาภห้องเย็น หจก.บุญลาภการประมง ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
34 แพปลา น.ส.เอ่งจู้ แซ่ลื้อ นายสุรเชษฐ์ ลือประเสริฐกุล ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
33 แพปลา หจก.ว.สุภาพร กันตัง1 หจก.ส.สุภาพรกันตัง ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
32 แพปลาทวีลาภ หจก.ทวีลาภการประมง ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
31 แพปลานายเกรียงศักดิ์ เศรษฐวรพันธุ์ หจก.ไทยมหาสมุทร ตรัง ท่าเทียบเรือประมง
30 แพปลานายโสภณ มิตรพันธ์พาณิชย์ นายโสภณ มิตรพันธ์พาณิชย์ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
29 แพปลานายวิโรจน์ วิชยานุรักษ์ นายวิโรจน์ วิชยานุรักษ์ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
28 แพปลานางจิตรลดา ศรีสนิท นางจิตรลดา ศรีสนิท ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
27 แพปลานายปพน หลิมสกุล นายปพน หลิมสกุล ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
26 แพปลายิมเซีย กันตัง นายตรังปกรณ์ พรพิมลวัฒน์ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
25 แพปลา หจก.ลิ้มเดือนอุดมชัย นายสมทรง สุดเดือน ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
24 แพปลาปราโมทย์ ชลวิศิษย์ นายปราโมทย์ ชลวิศิษฎ์ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
23 แพปลาพงศ์สิทธิ์ สมชัยชนะ นายพงศ์สิทธิ์ สมชัยชนะ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
22 แพปลานางเชื่อม สีดอกบวบ นางเชื่อม ศรีดอกบวบ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
21 แพปลาเกรียงศักดิ์ นายเกรียงศักดิ์ เศรษฐวรพันธ์ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
20 แพปลาบุญลาภ หจก.บุญลาภการประมง ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
19 แพปรีชาสมุทร นายปรีชา เศรษฐวรพันธ์ ตรัง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
18 ท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ต กรมธนารักษ์ ให้ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด เช่าบริหาร ท่าเทียบเรือสินค้าและท่าเทียบเรือโดยสาร
17 ท่าเทียบเรือประมงปลาป่นสินไพบูลย์ชัย นายธีรวุฒิ ขาวอำไพพันะ์ ท่าเทียบเรือประมง