Export
Filter  Page 3 of 9    Display  of 175
ID ชื่อท่าเรือ เจ้าของท่าเทียบเรือ จังหวัด ประเภทท่าเทียบเรือ
140 แพ ป.ยอดดวงทวีพร นายทวี แพใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือประมง
139 แพ ป.ดวงทวีพร 1 นายทวี แพใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือประมง
138 แพ ป. พิชัย นายสงัด ขัตนวิชัย พังงา ท่าเทียบเรือประมง
137 แพ ช. โชคบุญชู นายบุญชู แพใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือประมง
136 แพปลาประมวล นายประมวล พันธ์มณี พังงา ท่าเทียบเรือประมง
135 แพปลาสมพิศ นายสมพิศ พรหมสมบัติ พังงา ท่าเทียบเรือประมง
134 แพปลาโกเชี่ยว นายเชียว จินดาพล พังงา ท่าเทียบเรือประมง
133 แพปลาท่านุ่น นายขอ เผ่าจำรูญ พังงา ท่าเทียบเรือประมง
132 ท่าเทียบเรือไทยเสรี บริษัท แน่นแฟ้น จก. ,นายไพฑูรย์ ไตรอภิรักษ์ และนายยุทธนา โอภาส ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
131 โรงปลาไก่ปลาทอง นายอำนวย เอี่ยมวงศ์นที ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
130 คานเรือปลาทอง นายอำนวย เอี่ยมวงศ์นที ระนอง ท่าเทียบเรืออื่น ๆ
129 ท่าเทียบเรือโกม้วน นายม้วน วัชระปราณีกุล ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
128 ท่าเทียบเรือธนสาร 1 นายประยูร สมอาจ ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
127 ท่าเทียบเรือณัฐพล นายพงศ์ษา น้อยจิ๋ว ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
126 ท่าเทียบเรือสุขใส นายสงวน สุขใส ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
125 ท่าเทียบเรือกลุ่มเกษตรกรประมงปากน้ำ นายธีรพล วงศ์ศรีแก้ว ระนอง ท่าเทียบเรืออื่น ๆ
124 ท่าเทียบเรือณรงค์ ปากคลอง นายนิรันด์ ขอจงประเสริฐ ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
123 ท่าเทียบเรือสยามชัย (บริษัท ซิฟโก้) นางสลิ่ม ธนาชีวิต ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
122 ท่าเทียบเรือสุทธิพงศ์ชัย นายสุรินทร์ รัชดาสมบูรณ์ ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
121 ท่าเทียบเรือเจริญกิจ นายวิโรจน์ ร่มเย็น ระนอง ท่าเทียบเรือประมง

ค้นหาแบบละเอียด

ประเภทท่าเทียบเรือ

จังหวัด

ระบบงาน

สถิติผู้เข้าชม

855568
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
207
284
2030
7122
8370
855568

IP ของคุณ: 3.95.63.218
เวลา: 20-04-2019 19:26:37
Go to top