Export
Filter  Page 5 of 9    Display  of 175
ID ชื่อท่าเรือ เจ้าของท่าเทียบเรือ จังหวัด ประเภทท่าเทียบเรือ
99 ท่าเทียบเรือเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
98 ท่าเทียบเรือเกาะพยาม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพยาม ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร
97 ท่าเทียบเรือเกาะช้าง เกาะพยาม เทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร
96 ท่าเทียบเรือองค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลา ระนอง ท่าเทียบเรือประมง, , ยังไม่ระบุ
95 ท่าเทียบเรือระนอง เกาะสอง เทศบาลตำบลปากน้ำ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
94 ท่าเทียบเรือเหล่งเซ่งจั่น นายมนูญ ปิยะปัญญาวงศ์ ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
93 ท่าเทียบเรืออันดามันคลับ บริษัทอันดามันคลับ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
92 ท่่าเทียบเรือด่านศุลกากรระนอง ด่านศุลกากรระนอง ระนอง ท่าเทียบเรือตรวจการณ์, , ยังไม่ระบุ
91 ท่าเทียบเรือ บี.ซี. บดินทร์ นายบดินทร์ ฉัตรมาลีรัตน์ ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร
90 ท่าเทียบเรือย้งเชาว์ (ย้งเชาว์ ๖) นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
89 ท่าเทียบเรือกิจไพศาล นายอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
88 ท่าเทียบเรือกิจอนันต์ นางกลมทิพย์ วิภาคกิจอนันต์/นายกิตติพงศ์ วิภาคกิจอนันต์ ระนอง ท่าเทียบเรือประมง
87 ท่าเทียบเรือมานิตย์ นางกุลนิษฐ์ ตันกุลธร ระนอง ท่าเทียบเรือประมง, , ท่าเทียบเรือสินค้า
86 ท่าเทียบเรือน้ำลึกระนอง การท่าเรือแห่งประเทศไทย ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ยังไม่ระบุ
85 ท่าเทียบเรือเหมเรืองเงิน นางวรินธร เหมเรืองเงิน ระนอง ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า, , ท่าเทียบเรือสินค้า
83 ท่าเทียบเรืออุทยานแหลมสน องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ระนอง ท่าเทียบเรือโดยสาร, , ยังไม่ระบุ
82 ท่าเทียบเรือโล๊ะจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพรุใน พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร
81 ท่าเทียบเรือช่องหลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร
80 ท่าเทียบเรือคลองเหีย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวใหญ่ พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร
79 ท่าเทียบเรือบ้านท่าเขา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย พังงา ท่าเทียบเรือโดยสาร

ค้นหาแบบละเอียด

ประเภทท่าเทียบเรือ

จังหวัด

ระบบงาน

สถิติผู้เข้าชม

855582
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
221
284
2044
7136
8370
855582

IP ของคุณ: 3.95.63.218
เวลา: 20-04-2019 19:27:35
Go to top