Display # 
Title Author Hits
พิธีส่งมอบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวคลองท่าต้นสน จังหวัดระนอง Written by Super User 239
อบรมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้ประกอบการและคนประจำเรือโดยสารขนาดใหญ่ Written by Super User 369
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานระบบ VTMS Written by Super User 353
เจ้าท่าพบผู้ประกอบการ Written by Super User 269
อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการ ณ. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต Written by Super User 436
ออกตรวจการปฎิบัติงานดูแลความปลอดภัยทางน้ำ Written by Super User 344
ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว Written by Super User 378
จภ.5 จัดของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน Written by Super User 345
ออกตรวจตรา ปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย Written by Super User 486
จัดการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรือ และผู้ควบคุมเรือ Written by Super User 392