Display # 
Title Author Hits
พิธีส่งมอบท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวคลองท่าต้นสน จังหวัดระนอง Written by Super User 200
อบรมมาตรการความปลอดภัยทางน้ำแก่ผู้ประกอบการและคนประจำเรือโดยสารขนาดใหญ่ Written by Super User 301
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานระบบ VTMS Written by Super User 306
เจ้าท่าพบผู้ประกอบการ Written by Super User 230
อธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมข้าราชการ ณ. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต Written by Super User 363
ออกตรวจการปฎิบัติงานดูแลความปลอดภัยทางน้ำ Written by Super User 306
ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว Written by Super User 329
จภ.5 จัดของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน Written by Super User 296
ออกตรวจตรา ปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมาย Written by Super User 435
จัดการอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรือ และผู้ควบคุมเรือ Written by Super User 353