วันที่ 31 ธ.ค.2559 เวลา 09.00 น. นายสุขิน รัตนเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 ออกตรวจดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว รวมทั้งกำชับให้เข้มงวดกวดขันในมาตรการความปลอดภัยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จภ.5(ภก.) ที่ออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวปอและท่าเทียบเรือบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เหตุการณ์ปกติ

699899 800x600

699888 800x600

699896 800x600

699874 800x600