วันที่ 2 มกราคม 2560 เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง พร้อมเจ้าหน้าท่ีออกตรวจการปฎิบัติงานดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ณ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางน้ำร่วมเทศกาลปีใหม่ 2560 บริเวณท่าเรือปากน้ำ-เกาะพยาม เกาะช้าง จังหวัดระนอง เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานประกอบด้วย ตำรวจน้ำ ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจสภ.ปากน้ำ เทศบาลตำบลปากนำ้ มูลนิธิกู้ภัยระนองสงเคราะห์ ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ใช้ท่าเรือปากน้ำระนองเป็นศูนย์หลัก และมีศูนย์ย่อยอีก 5 ศูนย์ ประกอบด้วยท่าเรือเกาะพยาม /ท่าเรือปากน้ำ-เกาะสอง. /ท่าเรือแกรนด์อันดามัน-เกาะสน. /ท่าเรือศุลกากร-เกาะคู่. และท่าเรือบางเบน S  11313187 800x600

S  11313207 800x600

S  11313204 800x600

S  11313184 800x600