การประชาสัมพันธ์เอกสารชี้แจง โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดสมิหลา ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมืองฯ
(19-06-2557)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดภาพกิจกรรม:

        


เอกสารแนบ:


แก้ไขกำหนดการ กำหนดการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง .pdf
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 2 สงขลา.pdf