สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล

2

http://www.md.go.th/satun/

อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่อธิบดีกำหนด
 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์

หน้าที่หลักในการให้บริการประชาชน ได้แก่

การอนุญาตให้ทำการขุดลอกร่องน้ำ การอนุญาตให้กระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ตรวจความปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำ การขอจดทะเบียนเรือใหม่ การขอต่อใบอนุญาตใช้เรือ การขอเปลี่ยนแปลงรายการเรือ การขอมีหนังสือคนประจำเรือ การชี้แนวเขต การออกประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลและการออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ เป็นต้น

การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายใน

1. งานธุรการ

 • - รับผิดชอบงานสารบรรณ (รับ ส่ง โต้ตอบ เก็บ ค้นและพิมพ์) ของสำนักงาน
 • - รับผิดชอบงานงบประมาณ การเงินและบัญชี พัสดุและการเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน
 • - รวบรวมจัดทำสถิติและรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • - ปฏิบัติงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน

2. งานตรวจการขนส่งทางน้ำ

 • - ตรวจปล่อยเรือเดินทะเลที่เข้าออกในเขตท่า
 • - พิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 • - กำหนดที่จอดเรือ การขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุน่ากลัวอันตรายในเขตท่า
 • - ตรวจตรา ควบคุมการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
 • - สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิดกฎหมาย
 • - สอบสวนหาสาเหตุกรณีเรือประสบอุบัติเหตุ
 • - สอบความรู้และออกประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือ
 • - ดูแลแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นทางเดินเรือสาธารณะในเขตรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสะดวกและปลอดภัยในการเดินเรือ

3. งานตรวจเรือ

 • - ตรวจสภาพเรือเพื่อประกอบการจดทะเบียนเรือไทย ออกใบอนุญาตใช้เรือ และใบรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • - ตรวจความเสียหายของเรือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • - กำหนด ให้คำแนะนำ และควบคุมการซ่อมเรือประจำปี
 • - พิจารณากำหนดประเภทการใช้เรือ เขตการเดินเรือ จำนวนและชั้นของคนประจำเรือ
 • - พิจารณากำหนดแนวน้ำบรรทุกของเรือ
 • - สอบความรู้ผู้ขอรับประกาศนียบัตรฝ่ายช่างกลเรือ

4. งานทะเบียนเรือ

 • - จดทะเบียนเรือเพื่อออกใบอนุญาตใช้เรือ และต่อใบอนุญาตใช้เรือในเขตความรับผิดชอบ
 • - ออกใบทะเบียนเรือไทย
 • - จดทะเบียนเกี่ยวกับการทำนิติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือ
 • - ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ทางทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ

ภาพบรรยากาศ จภ.5(สต.)

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider


 

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล
536 หมู่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์ 0 7471 0655 โทรสาร 0 7471 0655 email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

ระบบงาน

สถิติผู้เข้าชม

879260
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
331
421
752
9193
11391
879260

IP ของคุณ: 35.175.174.157
เวลา: 24-06-2019 16:36:49
Go to top